วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบปรนัย

แนวข้อสอบอัตนัย

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน

ขออภัยที่ลงช้าไปหน่อย ในส่วนนี้เป็นแนวข้อสอบอัตนัย ส่วนปรนัยออก 40 ข้อ ส่วนหนึ่งจากที่สอบเก็บคะแนนไปแล้ว ที่เหลือจะมีแนวข้อสอบมาให้
โปรดติดตาม ไม่เกินวันอังคารครับ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

การเขียนหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 สำหรับศูนย์ต่างๆ

เมื่อโรงเรียน ศูนย์ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนัก คือ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของตนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการเขียนหลักสูตร  คลิกที่นี่หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  คลิกที่นี่อ. พินโย

โปรแกรม SPSS 17  คลิกที่นี่ ร่นทดลองใช้

โปรแกรม SPSS 16   คลิกที่นี่ (รุ่นเต็ม แต่ต้องดาวน์โหลด 12 ไฟล์)
   - เชฟทั้งหมด จากนั้นลงทีละไฟล์ตามลำดับ