วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

การเขียนหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 สำหรับศูนย์ต่างๆ

เมื่อโรงเรียน ศูนย์ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนัก คือ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของตนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการเขียนหลักสูตร  คลิกที่นี่หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  คลิกที่นี่อ. พินโย

โปรแกรม SPSS 17  คลิกที่นี่ ร่นทดลองใช้

โปรแกรม SPSS 16   คลิกที่นี่ (รุ่นเต็ม แต่ต้องดาวน์โหลด 12 ไฟล์)
   - เชฟทั้งหมด จากนั้นลงทีละไฟล์ตามลำดับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น